محرم نامه

 

 

 

بى قرینى با قرین شد، همقران . . . . . . . . . . . . . لامکانى را ، مکان شد لامکان

 

ﮐﺮد برویش باز ، درهای بلا . . . . . . . . . . . . . . . . . تا کشانیدش بدشت ﮐﺮبلا

 

عمان سامانی

/ 1 نظر / 26 بازدید
ريتا

كربلا.... خيلي دل آدمو ميبره. واقعا يه تيكه از بهشته. خيلي آرزو دارم بازم قسمتم بشه [افسوس]